Ar tavo vaikui trūksta socialinių įgūdžių?

• į kitus vaikus žiūri teigiamai;
• aiškiai moka išreikšti savo norus ir pageidavimus, aiškiai nurodo savo veiksmų priežastis;
• tinkamai gina savo teises ir poreikius;
• nėra lengvai įbauginamas kitų vaikų patyčių;
• pyktį ir nusivylimą išreiškia kitiems nepakenkdamas;
• yra kviečiamas dalyvauti žaidimuose su kitais vaikais;
• prisideda prie vykdomos veiklos;
• rodo susidomėjimą kitais vaikais, tinkamai moka apsikeisti su jais informacija;
• moka derėtis ir rasti kompromisą su kitais vaikai;
• be reikalo nebando atkreipti į save dėmesį;
• moką su kitais vaikais bendrauti ir neverbaline kalba – šypsena, linktelėjimu, mimikomis.
Normaliai ir sveikai socialiniai raidai nebūtina, kad Jūsų vaikas būtų „socialinis drugelis“. Šiuo atveju kokybė yra svarbiau už kiekybę, todėl svarbiausia čia turėtų būti vaiko draugystės kokybė. Tiesa, jeigu Jūsų vaikas yra drovesnis už kitus vaikus ir Jūs stumiate jį per prievartą į socialinius santykius, vaikui jie gali tapti tiesiog nepatogūs ir nemalonūs.
Svarbiausia, kad būtent tėvai yra vaiko socialinių įgūdžių ugdymo pavyzdžiai savo vaikams. Vaikai stebi kaip jų tėvai bendrauja su draugais arba užmezga naujus santykius. Taip pat labai svarbu yra išmokyti savo vaiką teigiamai žiūrėti į socialinį bendravimą. Pavyzdžiui, mandagiai pasisveikinti su parke sutiktu pažįstamu ar draugu. Ir žinoma, kuomet vaikas padaro teigiamą žingsnį socialiniuose santykiuose, būtinai jį už tai pagirkite.